fbpx
2022’de Unutulmaz Bir Marka Kimliği Nasıl Geliştirilir?

2022’de Unutulmaz Bir Marka Kimliği Nasıl Geliştirilir?

2022’de Unutulmaz Bir Marka Kimliği Nasıl Geliştirilir?

“Marka” ve logo terimleri genellikle birbirinin yerine kullanılır.

Ancak, bir logo bir işletmenin sembolü olabilse de, bir markanın tamamı değildir. Aslında, bir logo oluşturmak, güçlü bir marka kimliği geliştirmeye yönelik küçük bir adımdır.

Milyarlarca olmasa da milyonlarca işletme kendilerine bir isim yapmaya çalışırken, güçlü bir markaya sahip olmak işletmelerin kendilerini rakiplerinden ayırmaları için çok önemli hale geldi.

Bir müşteri için ilk marka kimliğinizi geliştirmeye çalışıyorsanız veya bunu kendi işiniz için yapıyorsanız, öncelikle bir markanın ne olduğunu ve bir marka oluşturmak için ne gerektiğini anlamak önemlidir.

Burada, marka kimliklerinin güçlü örneklerini ve ayrıca marka stratejistlerine göre kendi işiniz için nasıl bir kimlik oluşturacağınızı keşfedelim.

Marka kimliği nedir?
Marka kimliği, markanızın söylediklerinden, değerlerinizin neler olduğundan, ürününüzü nasıl ilettiğinizden ve insanların şirketinizle etkileşime girdiklerinde ne hissetmelerini istediğinizden oluşur. Esasen marka kimliğiniz, işletmenizin kişiliği ve müşterilerinize verdiğiniz sözdür.

Başlangıçta, “marka” terimi, sığır çiftçilerinin sığırları üzerinde “markalı” olduğu işaretine atıfta bulunmak için kullanıldı. Bununla birlikte, bir “marka” fikri o zamandan beri sadece bir isim veya sembolden çok daha fazlasını kapsayacak şekilde gelişti.

Marka, bir kuruluşu diğerinden ayıran bir özellik veya özellikler kümesidir. Bir marka tipik olarak bir isim, slogan, logo veya sembol, tasarım, marka sesi ve daha fazlasını içerir.

O halde marka kimliği, markanızın kişiliğine ve ayrıca müşterilere ilettiğiniz değerlere odaklanan markalaşma yönüdür.

Günümüzde güçlü bir kurumsal kimlik, şirketlerin hem içeride hem de dışarıda güçlü bir kurumsal bağa sahip olması için şarttır. Bu yazıda kurumsal kimliğin ne olduğunu, kurumsal kimliği güçlü kılanın ne olduğunu ve firmanızda güçlü bir kurumsal kimliği nasıl sağlayabileceğinizi öğreneceksiniz.

Kurumsal Kimlik terimi tam olarak ne anlama geliyor?

Esasen kurumsal kimlik üç farklı bileşenden oluşur:

Kurumsal Tasarım
Kurumsal tasarım genellikle bir şirketin kurumsal kimliğiyle eş tutulur, ancak bu kurumsal kimliğin yalnızca bir parçasıdır. Kurumsal tasarım, kurumsal kimliğin görsel bileşenini ifade eder. Resmi tasarım unsurları görsel bir bütünlük oluşturmalıdır. Bu, her şeyden önce bir şirketin logosunu ifade eder. Ama aynı zamanda tipografi, renkler, sosyal medya, web sitesinin tasarımı ve sunumlar gibi yönler de var.

Kurumsal İletişim
Kurumsal İletişim, bir şirketin iletişimini tanımlar. Tek tip bir kelime seçimi ve belirli bir dil seviyesi aracılığıyla bir şirketin tek tip bir imajını yaratmayı amaçlamaktadır. Bu aynı zamanda şirketin halka açık görünümünü de içerir. Dolayısıyla kurumsal iletişim, bir şirketin iç ve dış iletişimini ifade eder.

Kurumsal Felsefe
Bu, şirketin felsefesini ifade eder. Bu, şirketin temsil ettiği değerleri yansıtır. Niyetler ve özellikler burada bulunabilir.

Kurumsal Kimlik Tanımı

Genel olarak, kurumsal kimlik, bir şirket olarak ne ve kim olduğunuzu, şirketinizi oluşturan özelliklerin bütününü tanımlar. Bununla merkezi olarak kastedilen, bir şirketin kendi imajıdır. Tasarımdan daha fazlasıdır, çünkü aynı zamanda kurumsal kültür, değerler ve iletişim anlamına da gelir.
Marka kimliği kavramı ayırt edilmelidir. Çünkü birden fazla markaya sahip şirketlerde her bir markanın kendi marka kimliği vardır. Tek markalı bir şirkette, kurumsal kimlik ile marka kimliği arasında yine de bir ayrım yapılabilir. Marka kimliği, şirketin her şeyi kapsayan kurumsal kimliğini değil, markanın kendisini tanımlar.

Şirketiniz güçlü bir kurumsal kimliğe nasıl ulaşır?
Güçlü bir kurumsal kimliğe ulaşmanıza yardımcı olacak 6 önlem belirledik:

1. İçeriden dışarıya
Bir şirketin çalışanları, güçlü bir kurumsal kimlik için belirleyicidir. Bir şirketin kendi imajı üzerinde en büyük etkiye sahiptirler. Her çalışanın kurumsal kimliğin farkında olduğundan emin olun. Çalışanların şirketin neyi temsil ettiğini bilmeleri önemlidir. Çalışanlarınızın şirketinizin değerlerini ve felsefesini geliştirdiğinden ve bunlara uyduğundan emin olun. Kurumsal kimliğin tüm parçaları (kurumsal tasarım, kurumsal iletişim, kurumsal felsefe) bilinmeli ve saygı duyulmalıdır. Bunun için işletmenizde Kurumsal Kimlikten sorumlu bir kişinin bulunması önemlidir. Kurumsal felsefenizin her detayını bilen ve çalışanlarınızın dikkatine sunulmasını sağlayan bir kişiyi görevlendirin. Bu bağlamda çalıştaylar ve etkinlikler uygun bir önlemdir.

2.Esneklik ve dinamizm
Ayrıca günümüzde bir şirketin kurumsal kimliği artık dokunulmaz ve durağan kabul edilemez. Güçlü bir kurumsal kimlik için kurumsal kimliğin çağdaş olması gerekir. Bunu başarmak için iklim değişikliği veya artan çeşitlilik gibi güncel olaylar dikkate alınmalıdır. Güçlü, pozitif bir kurumsal kimlik ancak bir şirketin kendi bünyesinde de modern ve çağdaş bir şekilde hareket etmesiyle sağlanabilir. Bu dinamiğin her üç alanda da etkisi olmalıdır. Kurumsal tasarım sürekli optimize edilmeli, kurumsal iletişim derinleştirilmeli ve kurumsal felsefe rafine edilmelidir.

3.Rekabete bakın
Birçok konuda olduğu gibi kurumsal kimlik de rekabete odaklanma fırsatı sunuyor. Tabii ki, bu esasen benzersiz satış teklifleriyle ve rekabeti kopyalamakla ilgili değil, ancak diğer şirketlerin tamamen gözden kaybolmaması önemlidir. Uygun bir yol, sektördeki diğer şirketleri kurumsal kimlik açısından neyin başarılı kıldığını analiz etmektir. Olumlu özellikler belirlenebilirse, kişi kendi kurumsal kimliğini uyarlamayı veya genişletmeyi düşünmelidir.

4.Vizyonlu gelecek
Bir kurumsal kimlik sadece dinamik ve esnek olmamalı, aynı zamanda geleceğe yönelik olmalıdır. Şimdi geleceğe bir göz atın ve bir veya iki kapıyı açık tutun. Şirketin gelecekte nerede olması gerektiğinin ve iç süreçlerin nasıl değişeceğinin farkında olun.

5.Sosyal medya kontrolü
Kurumsal kimlik açısından bazı süreç ve araçlar genellikle ihmal edilmektedir. Genellikle bu, kurumsal tasarımın bileşeni ile ilgilidir. Sosyal medya özellikle önemlidir. Facebook & Co, uzun bir süre boyunca yalnızca gelişigüzel bir şekilde sürdürüldü. Burada da davranış ve tasarım ilkeleri konusunda bilgili bir Sosyal Medya Yöneticisi bulunmalıdır ki burada da tek tip bir Kurumsal Kimlik gelişebilsin.

6.Office Office’i Integrate
Defalarca ihmal edilen başka bir araçtır. Burada da örneğin şirket sunumlarının tek tip olarak tasarlanması için şirketin tasarım ilkelerini sürdürmek iyi bir fikirdir. Tutarsız sunumlar hızla profesyonelce görünmez. Güçlendirme® gibi eklentiler bir çare sağlar.

Eklentinin bir işlevi, entegre Kurumsal Tasarım Kontrolüdür. Bu, örneğin, kurumsal tasarımla ilgili her slaydı kontrol edebilir. Artık kullanılmayan sunumlar bile powered® yardımıyla yeni tasarımlarına kolayca aktarılabilir.

Bir şirketin kurumsal kimliği, bir logodan daha çok yönlüdür.
Kurumsal kimlik, marka yönetiminin bir alt disiplinidir. Başarılı marka yönetimi kılavuzumuzda stratejik uygulaması için tüm önemli bilgileri bulacaksınız.

Kurumsal kimliğinizi yeniden düşünmeli ve sadece şirketinizin kurumsal tasarımına odaklanmamalısınız. Modası geçmiş kalıpları yıkma ve dinamik ve modern bir kurumsal kimlik yaratma cesaretine sahip olun. Ayrıca kurumsal kimliğin yeknesak bir şekilde uygulanmasını ve içselleştirilmesini sağlamak için sorumluları atamanız gerekir. Bugün, bir şirketin kurumsal kimliğinden sosyal olarak ilgili konular da sorumludur. Kurumsal tasarım sürekli optimize edilmeli, kurumsal iletişim derinleştirilmeli ve kurumsal felsefe rafine edilmelidir.

MS-Office’de kurumsal tasarımınızı nasıl başarılı bir şekilde yöneteceğinizi bilmek ister misiniz? Güçlendirme® ile Office paketinizde her zaman marka uyumlu tasarım sağlayabilirsiniz. Güçlendirme® ürün sayfamızdaki özellikler hakkında daha fazla bilgi edinin veya ekibimizle iletişime geçin.

WhatsApp'da Konuş
Pieria Innovative Agency HOŞGELDİNİZ
Merhaba size nasıl yardımcı olabiliriz?